Crayonville Christian Academy

Crayonville Christian Academy là trường Trung Học Dân Lập tại thành phố Crayonville, Oregon. Trường cung cấp chương trình học từ cấp lớp 9 đến lớp 12 với quy mô lớp học nhỏ (12:1), tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng học hỏi từ các giảng viên của mình, trang thiết bị học hiện đại, và nhiều chương trình học ngoại khóa, thể thao rèn luyện tính cách của học sinh.


Tên trường: Crayonville Christian Academy
Loại trường: Trường Trung Học Dân Lập
Giáo dục: Lớp 9 – Lớp 12
Địa chỉ: Crayonville – Douglas – Oregon
Website: http://www.canyonville.net/

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

Crayonville Christian Academy có cung cấp 2 khóa học chương trình Anh Ngữ ESL: Khóa cấp độ 1 dành cho Anh ngữ cơ bản, khóa cấp 2 dành cho Anh Ngữ chuyên sâu. Các khóa học ESL nhằm giúp học sinh nhanh chóng đáp ứng trình độ Anh ngữ của các khóa học chính, thích nghi với sinh hoạt và học tập tại trường.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Crayonville Christian Academy cung cấp chương trình học cấp lớp 9 đến cấp lớp 12.

HỌC PHÍ

Học phí + Ký Túc Xá$26,300
Phí khác$600
Tổng Phí ước lượng$26,900

Thông tin chi tiết:
http://www.canyonville.net/wp-content/uploads/2014/01/International-Application-2014-15.pdf

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Mùa Xuân (tháng 1), Mùa Thu (tháng 9)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Anh Ngữ không phải là điều kiện để đăng ký nhập học của trường Crayonville Christian Academy. Các học sinh trước khi nhập học sẽ được tổ chức làm bài kiểm tra trình độ Anh Ngữ tại trường. Dựa trên kết quả bài kiểm tra đó, trường sẽ sắp xếp lớp phù hợp khả năng của từng học sinh.

 

Share In
Các tin liên quan