Oregon State University- Corvallis Campus

Oregon State University – Corvallis Campus là trường đại học công lập nằm trong hệ thống Oregon University System tại thành phố Corvallis, Oregon. Trường cung cấp hơn 200 chương trình đào tạo từ cấp bậc đại học đến cấp bậc cao học. Một số chương trình học của trường trong các lĩnh vực Microbiology, Nuclear, Engineering, Ecology, Forestry… được đánh giá là những chương trình học hàng đầu của quốc gia.


Thông tin chi tiết:
http://www.intohigher.com/media/4210807/into-osu-brochure-2015-16.pdf

Tên trường: Oregon State University – Corvallis Campus
Loại trường: Trường Đại Học Công Lập
Địa chỉ: Corvallis – Benton – Oregon
Website: http://oregonstate.edu/

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

Oreagon State University có cung cấp các chương trình học Anh Ngữ chuyên sâu, nhằm giúp các du học sinh có thể nâng cao trình độ Anh Ngữ của bản thân, nhanh chóng thích nghi với môi trường sinh hoạt và học tập trong nền văn hóa Mỹ.

Thông tin chi tiết:
http://oregonstate.edu/admissions/international/programs/english-programs

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Oregon State University cung cấp 83 chương trình đào tạo bậc Đại học và 129 chương trình bậc Cao học:

BẬC ĐẠI HỌC

1.    Accounting
2.    Adult Ed & Higher Ed Leadership
3.    Aerospace Studies
4.    Agriculture
5.    Art
6.    Biology
7.    Business Administration
8.    Chemistry
9.    Communication
10.    Design & Human Environment
11.    Economics
12.    Entomology
13.    Film Studies
14.    Management
15.    Liberal Arts
16.    Marketing
17.    Music
18.    Oceanography
19.    Pharmacy
20.    Philosophy
21.    Plant Breeding & Genetics
22.    Psychology
23.    Statistics
24.    Zoology
25.    …

Thông tin chi tiết:
http://catalog.oregonstate.edu/CourseDescription.aspx?level=undergrad

BẬC CAO HỌC

1.    Agricultural Education
2.    Animal Science
3.    Applied Economics
4.    Botany & Plant Pathology
5.    Fisheries & Wildlife Administration
6.    Horticulture
7.    Business Administration
8.    Design & Human Environment
9.    Adult Education
10.    Mathematics Education
11.    Teaching
12.    Geopraphic Information Science
13.    Chemical Engineering
14.    Medical Physics
15.    Forest Ecosystems & Society
16.    Sustainable Forest Management
17.    Contemporary Hispanic Studies
18.    Pharmacy
19.    Human Development & Family Studies
20.    Nutrition
21.    Biochemistry & Biophysics
22.    Management for Science Professionals
23.    Microbiology
24.    Physics
25.    Zoology
26.    Environmental Science
27.    Molecular &  Cellular Biology
28.    …

Thông tin chi tiết:
http://oregonstate.edu/dept/grad_school/docs/osu-gradschool-brochure.pdf

HỌC PHÍ BẬC ĐẠI HỌC

Học phí $29,100
Phí Sinh Hoạt $15,000
Phí Sách Vở $2,800
Phí Bảo Hiểm Y Tế $1,650
Tổng phí ước lượng $48,550

HỌC PHÍ BẬC CAO HỌC

Học phí $33,375
Phí Sinh Hoạt $15,000
Phí Sách Vở $2,800
Phí Bảo Hiểm Y Tế $1,650
Tổng phí ước lượng $52,825

Thông tin chi tiết:
http://www.intohigher.com/media/4210807/into-osu-brochure-2015-16.pdf

THỜI GIAN NHẬP HỌC

4 kỳ: Mùa Xuân (tháng 3), Mùa Hè (tháng 6), Mùa Thu (Tháng 9), Mùa Đông (tháng 12)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL 550, TOEFL iBT 80, IELTS 6.5

 

Share In
Các tin liên quan