Làm việc tạm thời tại Canada

Mỗi năm, hơn 150.000 lao động nước ngoài vào Canada làm việc tạm thời để giải quyết việc thiếu hụt nhân tài có kỹ năng của Canada, hoặc làm việc như là người chăm sóc (live-in caregiver). Giấy phép lao động là cần thiết cho hầu hết các công việc tạm thời tại Canada. Một số công việc không đòi hỏi phải có giấy phép lao động.


Nếu định làm việc tại tỉnh Quebec, bạn phải có giấy Certificat d'acceptation du Que1bec (CAQ) trước khi giấy phép lao động được cấp

Nếu định làm việc tại tỉnh Alberta, bạn phải độc và tìm hiểu với luật lệ cho người lao động của chính phủ tỉnh Alberta

Điều kiện cần thiết để xin visa làm việc tạm thời ngoài Canada:

 • Thư  mời làm việc từ một người sử dụng lao động Canada
 • Bộ đơn xin đầy đủ và
 • Giấy tờ chấp thuận của Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) khẳn định rằng người sử dụng lao động được quyền thuê người nước ngoài
  • Trong hầu hết trường hợp, giấy tờ chấp thuận là do người sử dụng lao động xin
  • Trong một số trường hợp không cần giấy tờ chấp thuận như: Chuyên gia, doanh nhân đến Canada làm việc cho dự án quốc tế. Làm việc tôn giáo hoặc từ thiện....
 • Phải thỏa mãn viên chức visa bạn sẽ rời khỏi Canada khi giấy phép lao động hết hạn
 • Chứng minh đủ tài chánh
 • Không tiền án
 • Cho thấy bạn không làm ảnh hưởng an ninh của Canada
 • Sức khỏe tốt

 Điều kiện cần thiết để xin visa làm việc tạm thời trong Canada:

 • Bạn có giấy phép học tập hoặc giấy phép lao động còn hiệu lực, hoặc vợ/chồng hoặc cha mẹ có giấy phép học tập hoặc giấy phép lao động
 • Bạn có giấy phép lao động của một công việc nhưng muốn xin giấy phép lao động cho một việc khác
 • Bạn có giấy phép cư trú tạm thời còn hiệu ít nhất 6 tháng hoặc
 • Bạn ở Canada là vì bạn đã xin thường trú nhân trong Canada và trong giai đoạn chờ xét duyệt
 • Các điều kiện còn lại như trong mục xin visa làm việc tạm thời ngoài Canada

 

Share In
Các tin liên quan