Di Dân Thương Mại Úc Visa 188 (Tạm Trú)

Visa 188 là visa đầu tư và kinh doanh đổi mới (Business Innovation and Investment). Tạm trú thời hạn 4 năm 3 tháng và sau đó đổi thường trú - Visa 888. Đương đơn phải được mời mới được xin visa. Để được lời mời, đương đơn phải:


 • Nộp bản bày tỏ sự quan tâm (Expression of Interest) vào hệ thống SkillSelect
   
 • Được đề cử bởi bang / lãnh thổ của chính phủ
   
 • Dưới 55 tuổi (không áp dụng cho 188C và 188D)
   
 • Có sự nghiệp kinh doanh / đầu tư thành công
   
 • Có sở hữu tài sản cá nhân và doanh nghiệp
   
 • Đạt tối thiểu 65 điểm (không áp dụng cho 188C và 188D)

Visa 188 gồm 4 loại sau đây:


Dòng Kinh Doanh Đổi Mới (Business Innovation) – Visa 188A


Mở doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp tại Úc

Điều Kiện:

 • Dưới 55 tuổi (có thể miễn điều kiện này nếu việc kinh doanh của bạn mang lại lợi ích tuyệt vời cho tỉnh hoặc lãnh thổ của nước Úc)
   
 • Đạt tối thiểu 65 điểm (xem thang điểm)

 • 2 trong 4 năm gần nhất, doanh thu của 1 hoặc 2 doanh nghiệp cộng lại của bạn đạt ít nhất $500,000AUD trong mỗi 2 năm đó
   
 • Cho dù bạn có 1 hay 2 doanh nghiệp, bạn phải sở hữu ít nhất:
  • 51% tổng giá trị của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400.000 AUD/năm hoặc
  • 30% tổng giá trị của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có doanh thu từ $400.000 AUD trở lên mỗi năm hoặc
  • 10% tổng giá trị của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp được điều hành bởi một công ty niêm yết
    
 • Tổng tài sản (doanh nghiệp + cá nhân) ít nhất là $800.000 AUD

Với Visa Này, Bạn Được:

 • Điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc
   
 • Ở Úc 4 năm 3 tháng
   
 • Dẫn theo vợ/chồng và con cái độc thân dưới 23 tuổi qua Úc

Đổi Thường Trú (VISA 888):

 • 2 năm sau khi bạn được cấp Visa 188A
   
 • 24 tháng ngay trước khi bạn nộp đơn xin Visa 888:
  • Bạn phải ở Úc ít nhất 12 tháng
  • Vẫn còn sở hữu 1 hoặc 2 doanh nghiệp ở Úc, đích thân tham gia quản lý và khai báo thuế đầy đủ
  • Sở hữu 51% của doanh nghiệp nếu doanh thu dưới $400,000AUD; 30% có doanh thu hơn $400,000AUD; 10% nếu là công ty niêm yết
    
 • 12 tháng ngay trước khi bạn nộp hồ sơ xin Visa 888, Doanh thu tối thiểu là $300,000AUD
   
 • 12 tháng ngay trước khi bạn nộp hồ sơ xin Visa 888, thỏa 2 trong 3 điều kiện sau:
  • Giá trị tài sản (1 hoặc 2) doanh nghiệp ở Úc của bạn tối thiểu là $200,000AUD
  • Giá trị tài sản doanh nghiệp + cá nhân ở Úc của bạn tối thiểu là $600,000AUD
  • Doanh nghiệp của bạn có thuê 2 nhân viên làm việc toàn thời gian (công dân/thường trú nhân Úc, không phải thành viên gia đình của bạn) 
    

Dòng Đầu Từ (Investment) – Visa 188B


Đầu tư ít nhất 1,5 triệu AUD vào Úc và duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc

Điều Kiện: 

 • Dưới 55 tuổi (có thể miễn điều kiện này nếu việc đầu tư của bạn mang lại lợi ích tuyệt vời cho tỉnh hoặc lãnh thổ của nước Úc)
   
 • Đạt tối thiểu 65 điểm (xem thang điểm)

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp hoặc các khoản đầu tư
   
 • Có kỷ lục thành công trong việc quản ly doanh nghiệp hoặc các khoản đầu tư
   
 • Thể hiện được kỹ năng quản lý liên quan đến doanh nghiệp hoặc các khoản đầu tư
   
 • Ít nhất 1 năm trong số 5 năm ngay trước khi nộp đơn:
  • Bạn (vợ/chồng, vợ + chồng) sở hữu và trực tiếp quản lý khoản đầu tư trị giá 1.5 triệu AUD hoặc
  • Bạn (vợ/chồng, vợ + chồng) sở hữu 10% của một doanh nghiệp và trục tiếp quản lý doanh nghiệp đó
 • Trong 2 năm qua, bạn (vợ/chồng, vợ + chồng) sở hữu giá trị tài sản 2.25 triệu AUD (doanh nghiệp + tài sản cá nhân) 

Với Visa Này, Bạn Được:

 • Điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc
   
 • Ở Úc 4 năm 3 tháng
   
 • Dẫn theo vợ/chồng và con cái độc thân dưới 23 tuổi qua Úc

Đổi Thường Trú (VISA 888):

 • 4 năm sau khi bạn được cấp Visa 188B và thời gian ở Úc tối thiểu 2 năm
   
 • Việc đầu tư 1.5 triệu AUD của bạn đã đạt 4 năm
   
 • Bạn cam kết còn tiếp tục các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư của mình tại Úc
   

Dòng Đầu Tư  Đặc Biệt (Significant Investor Stream) – Visa 188C


 Đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào Úc và duy trì ít nhất 4 năm

 • KHÔNG GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI
   
 • KHÔNG CẦN TÍNH ĐIỂM

Điều Kiện:

 • Đầu tư ít nhất 5 triệu AUD, trong đó:
  • ít nhất $500.000 AUD cho qũy mạo hiểm để đầu tư vào công ty mới thành lập hoặc các công ty tư nhân nhỏ
  • ít nhất 1,5 triệu AUD trong các quỹ đã được phê duyệt và các quỹ đó phải đầu tư vào các công ty mới nổi được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc
  • khoản "đầu tư cân đối" ít nhất 3 triệu AUD vào các quỹ khác. Quỹ này có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc, trái phiếu, niên kim và bất động sản thương mại

KHÔNG được đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất động sản nhà ở thông qua các quỹ đầu tư.

KHÔNG được sử dụng các khoản đầu tư làm bảo đảm hoặc thế chấp cho một khoản vay.

Với Visa Này, Bạn Được:
 • Đầu tư tại Úc
   
 • Ở Úc 4 năm 3 tháng
   
 • Dẫn theo vợ/chồng và con cái độc thân dưới 23 tuổi qua Úc
Đổi Thường Trú (VISA 888):
 • 4 năm sau khi bạn được cấp Visa 188C
   
 • Việc đầu tư 5 triệu AUD của bạn đạt 4 năm
   
 • Trong 4 năm qua, đương đơn mỗi năm ở Úc đạt 40 ngày (tích lũy) hoặc 180 ngày đối với vợ/chồng của đương đơn
   

 Dòng Đầu Tư  Siêu Đặc Biệt (Premium Investor Stream) – Visa 188D


 Premium Investor - Nhà Đầu Tư Cao Cấp. Đầu tư ít nhất 15 triệu AUD hoặc làm từ thiện
 • KHÔNG GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI
   
 • KHÔNG CẦN TÍNH ĐIỂM 

Điều Kiện:

 • Bạn (vợ/chồng, vợ + chồng) sở hữu tài sản 15 triệu AUD
   
 • Đầu tư ít nhất 15 triệu AUD cho bất kỳ tùy chọn nào sau đây:
  • Tài sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Úc
  • Trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu bán chính phủ Úc
  • Trái phiếu công ty được phát hành bởi sàn giao dịch của Úc 
  • Các Cty TNHH hoạt động kinh doanh  độc quyền của Úc (cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho công chúng với mục đích thu lợi nhuận và không mang tính chất thụ động hoặc đầu cơ)
  • Bất động sản ở Úc ngoại trừ bất động sản nhà ở
  • Niên kim trả chậm do các công ty nhân thọ đã đăng ký của Úc phát hành
  • Đóng góp cho hội từ thiện được công nhận bởi Chính phủ Úc

Để trở thành một quỹ đủ điều kiện, tiền mặt không được vượt quá 20% tài sản ròng của quỹ và các công cụ phái sinh chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý rủi ro

Các nhà đầu tư cao cấp có thể chọn thực hiện một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của họ quyên góp từ thiện (được chính phủ xác nhận)

Với Visa Này, Bạn Được:
 • Đầu tư tại Úc
   
 • Ở Úc 4 năm 3 tháng
   
 • Dẫn theo vợ/chồng và con cái độc thân dưới 23 tuổi qua Úc
Đổi Thường Trú (VISA 888):
 • 12 tháng sau khi được cấp Visa 188D
   
 • KHÔNG ĐÒI HỎI THỜI GIAN CƯ TRÚ TẠI ÚC
   
 • Duy trì việc đầu tư 15 triệu AUD trong 12 tháng đó (ngoại trừ quyên góp từ thiện)

 

Share In
Các tin liên quan