Kỷ Năng Lựa Chọn - SkillSelect Là Gì?

Công nhân lành nghề và các doanh nhân quan tâm đến di cư tới Úc có thể được xem xét cấp cho một visa tay nghề bằng cách nộp bản bày tỏ sự quan tâm (Expression of Interest - EOI) thông qua SkillSelect.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một loạt các thông tin trong EOI của bạn tùy thuộc vào loại visa bạn muốn được xem xét, chẳng hạn như:


  • Thông tin cá nhân cơ bản
  • Nghề nghiệp được đề cử
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Trình độ văn hóa
  • Trình độ tiếng Anh
  • Thẩm định tay nghề
  • Kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư.

Thông qua hệ thống SkillSelect, những công nhân lành nghề và những doanh nhân có thể được tìm thấy và được đề cử bởi nhà sử dụng lao động của Úc hoặc bởi chính quyền tiểu bang và lãnh thổ của Úc và mời họ nộp đơn xin cấp visa.

Tất cả diện di dân tay nghề, thương mại và đầu tư điều phải nộp bản bày tỏ sự quan tâm (Expression of Interest - EOI) thông qua hệ thồng SkillSelect và phải nhận được thư mời mới có thể nộp đơn xin visa.

Share In
Các tin liên quan