Di Dân Thương Mại Úc Visa 888 (Visa tiếp theo sau Visa 188)

Visa 888. Là visa đầu tư và kinh doanh đổi mới (Business Innovation and Investment). Thường trú vĩnh viễn. Không cần nộp bản EOI mới nhưng đương đơn phải sở hữu visa tạm trú 188 còn hiệu lực, đạt tất cả yêu cầu visa và phải được đề cử bởi bang / lãnh thổ.


Dòng Kinh Doanh Đổi Mới (Business Innovation) – Visa 888A

 • Đạt được những yêu cầu về sở hữu và hoạt động của doanh nghiệp ở Úc khi là Visa tạm thời
   
 • Có ít nhất 2 năm trực tiếp quản lý doanh nghiệp ngay trước khi nộp đơn
   
 • Doanh thu $300,000 một năm trong doanh nghiệp (hoặc nhiều doanh nghiệp cộng lại) trong 1 năm trước khi nộp đơn (điều kiện này có thể được miễn nếu đương đơn sống và kinh doanh ở vùng đang phát triển)
   
 • Sở hữu tối thiểu:
  • 51% của doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn $400,000 hoặc
  • 30% của doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn $400,000 hoặc
  • 10% của một công ty niêm yết
    
 • Phải đạt được 2 trong 3 điều kiện sau đây (1 năm trước khi nộp hồ sơ):
  • Giá trị tài sản 1 hoặc 2 doanh nghiệp là $200,000
  • Tài sản cá nhân và trong công ty tối thiểu $600,000
  • Hai nhân viên làm việc toàn thời gian (không được là người thân)
    
 • Cam kết tiếp tục công việc kinh doanh ở Úc
Dòng Đầu Tư (Investment) – Visa 888B
 • Phải ở Úc và có visa 188B ít nhất 2 năm trong 4 năm ngay trước khi nộp đơn
   
 • Đã nắm giữ khoản đầu tư 4 năm ở Úc
   
 • Chỉ có thể nôp hồ sơ sau 4 năm kể từ ngày visa 188B được cấp
   

Dòng Đầu Tư  Đặc Biệt (Significant Investor Stream) – Visa 888C

 • Tổng số ngày đương đơn chính có mặt ở Úc mỗi năm là 40 ngày hoặc nếu là vợ/chồng đương đơn thì phải là 180 ngày/năm (trong 4 năm trước khi nộp hồ sơ)
   
 • Đã nắm giữ khoản đầu tư 4 năm ở Úc trong thời gian giữ visa 188C
   
 • Điều hành doanh nghiệp tư tại Úc mà đương đơn đã đầu tư (nếu áp dụng)
   
 • Chỉ có thể nôp hồ sơ sau 4 năm kể từ ngày visa 188C được cấp

Dòng Đầu Tư  Siêu Đặc Biệt (Premium Investor Stream) – Visa 888D

 • Đã nắm giữ khoản đầu tư 1 năm ở Úc trong thời gian giữ visa 188D
   
 • Có thể nôp hồ sơ sau 1 năm kể từ ngày visa 188D được cấp
Share In
Các tin liên quan