Saginaw Valley State University

Saginaw Valley State University là trường đại học công lập tại University Center, Michigan. Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo bậc đại học và cao học với nhiều ngành nghề khác nhau trong môi trường cởi mở, đa văn hóa.


Tên trường: Saginaw Valley State University
Loại trường: Trường đại học công lập
Địa chỉ: University Center – Bay County – Michigan
Website: http://www.svsu.edu/

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU:

Saginaw Valley State University cung cấp chương trình Anh Ngữ chuyên sâu dành cho các sinh viên quốc tế nhằm giúp các sinh viên có sự chuẩn bị toàn diện về cuộc sống đại học tại Hoa Kỳ, đồng thời, sinh viên có nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm những văn hóa Mỹ.

Thông tin chi tiết: http://www.svsu.edu/elp/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH:

BẬC ĐẠI HỌC:

1.    Art
2.    Applied Studies
3.    Fine Arts
4.    Communication
5.    Criminal Justice
6.    Economics
7.    Graphic Design
8.    International Studies
9.    Music
10.    Political Science
11.    Professional / Technical Writing
12.    Psychology
13.    Sociology
14.    Theatre
15.    Accounting
16.    Professional Accountancy
17.    Business
18.    Finance
19.    Management
20.    Marketing
21.    Elementary Education
22.    Secondary Education
23.    Health Science
24.    Kinesiology
25.    Medical Laboratory Science
26.    Nursing
27.    Occupational Therapy
28.    Biology
29.    Chemistry
30.    Computer Information System
31.    Engineering Technology Management
32.    …

Thông tin chi tiết:
http://svsu.edu/media/officeofinternationalprograms/docs/officeofinternationalprogramsdocs/UGInternationalApp.pdf

BẬC CAO HỌC:

1.    Arts Communication & Digital Media
2.    Business Administration
3.    Health Administration & Leadership
4.    Nursing
5.    Occupational Therapy
6.    Energy & Materials
7.    Teaching
8.    Instructional Technology
9.    E-Learning
10.    Education
11.    …

Thông tin chi tiết:
http://www.svsu.edu/academicprograms/introductions/graduateprograms/

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC:

BẬC ĐẠI HỌC:

  • Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL 500, TOEFL iBT 61, IELTS 5.5

BẬC CAO HỌC:

HỌC BỔNG:

  • President’s International Scholarship:
    Học bổng lên đến $5,000 / năm dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học và cao học có thành tích cao trong học tập.
  • SV Red & White Award:
    Học bổng được xét dựa trên điểm GPA và điểm đầu vào của sinh viên quốc tế. Học bổng có thể lên đến $50,000 (dành cho SV bậc đại học) và $13,000 (dành cho SV bậc cao học).

HỌC PHÍ:

BẬC ĐẠI HỌC:

Học Phí $16,327
Phí Ký Túc Xá $5,430
Phí Ăn $3,500
Phí Bảo Hiểm Y Tế $1,382
Phí Khác $2,400
Tổng cộng ước lượng $29,039

BẬC CAO HỌC: 

Học Phí $17,344
Phí Ký Túc Xá $5,430
Phí Ăn $3,500
Phí Bảo Hiểm Y Tế $1,382
Phí Khác $2,400
Tổng cộng ước lượng $30,056

Thông tin chi tiết: http://www.svsu.edu/oip/costs/

 

Share In
Các tin liên quan