University Of Nevada, Las Vegas - Shadow Lane Campus

University of Nevada, Las Vegas – Shadow Lane Campus là trường đại học công lập chuyên về nha khoa tại Las Vegas, Nevada. Đây là trường đào tạo nha khoa duy nhất tại tiểu bang Nevada.


Tên trường: University of Nevada, Las Vegas – Shadow Lane
Loại trường: Trường Đại học công lập chuyên về nha khoa
Địa chỉ: Las Vegas – Clark County – Nevada
Website: http://www.unlv.edu/dental

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

University of Nevada, Las Vegas – Shadow Lane cung cấp các chương trình đào tạo về nha khoa:

1.    Doctor of Dental Medicine (Pre-Doctoral Program)
2.    Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
3.    Pediatric Dentistry
4.    General Practice Residency
5.    Continuing Education
6.    Curriculum

Thông tin chi tiết: http://www.unlv.edu/dental/programs

HỌC PHÍ

Doctoral of Dental Medicine (Pre-Doctoral Program)

 • Năm 1 – 3: $90,090
 • Năm 4: $60,811

Thông tin chi tiết: http://www.unlv.edu/dental/tuition

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Mùa Xuân (Tháng 1), Mùa Hè (Tháng 5), Mùa Thu (Tháng 8)
   
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Trước khi đăng ký nhập học, học sinh cần phải hoàn thành 1 năm của các môn học:
  • General Biology (lab)
  • General Chemistry (lab)
  • Organic Chemistry (lab)
  • General Physics (lab)
  • English
  • Human Anatomy – 1học kỳ
  • Biochemistry – 1 học kỳ
 • Nộp kết quả của bài kiểm tra DAT – Dental Admission Test và điểm TOEFL 600


 

Share In
Các tin liên quan