University Of Nevada, Las Vegas

University of Nevada, Las Vegas là trường đại học công lập tại Las Vegas, Nevada. UNLV cung cấp hơn 220 chương trình đào tạo bằng cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm và trang thiết bị học hiện đại. Ngoài ra, trường Luật của UNLV được U.S News xếp hạng thứ 76 trong toàn quốc và UNLV School of Dental Medicine là trường dạy nha khoa duy nhất tại tiểu bang Nevada.


Tên Trường: University of Nevada, Las Vegas
Loại trường: Trường Đại Học Công Lập
Địa Chỉ:

  • Main Campus & Paradise Campus:
    • Las Vegas – Clark County – Nevada

Website: http://www.unlv.edu/

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

University of Nevada, Las Vegas có Trung Tâm Anh Ngữ (English Language Center) cung cấp những chương trình đào tạo Anh Ngữ nhằm giúp các du học sinh nâng cao trình độ Anh Ngữ của bản thân, dễ dàng hơn trong việc học tập, và nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt văn hóa Mỹ.

Thông tin chi tiết: http://www.unlv.edu/elc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

The University of Nevada, Las Vegas cung cấp chương trình đào tạo bậc đại học và cao học:

BẬC ĐẠI HỌC

1.    Anthropology
2.    Art
3.    Chemistry
4.    Communication Studies
5.    Computer Science
6.    Criminal Justice
7.    Dance
8.    Economics
9.    Elementary Education
10.    Environmental Studies
11.    Film
12.    Gender & Sexuality Studies
13.    Journalism & Media Studies
14.    Mathematics
15.    Music
16.    Philosophy
17.    Political Science
18.    Psychology
19.    Sociology
20.    Theatre
21.    Landscape Architecture
22.    Composition
23.    Jazz Studies
24.    Music Education
25.    Performance
26.    Biochemistry
27.    Biological Science
28.    Civil Engineering
29.    Comprehensive Medical Imaging
30.    Construction Management
31.    Graphic Design & Media
32.    Hospitality Management
33.    Nuclear Medicine
34.    Nursing
35.    Public Health
36.    Accounting
37.    Economics
38.    Entrepreneurship
39.    Finance
40.    International Business
41.    Management
42.    Marketing
43.    Real Estate
44.    Public Administration
45.    Social Work
46.    Public Management
47.    Radiography
48.    …

Thông tin chi tiết: http://www.unlv.edu/academics/degrees/undergraduate

BẬC CAO HỌC

1.    Accounting
2.    Anthropology
3.    Architecture
4.    Art
5.    Biological Sciences
6.    Business Administration
7.    Chemistry
8.    Civil & Environmental Engineering & Construction
9.    Communication Studies
10.    Computer Science
11.    Criminal Justice
12.    Dental Medicine
13.    Economics
14.    Educational & Clinical Studies
15.    Educational Psychology & Higher Education
16.    Electrical Engineering
17.    English
18.    Environmental Science
19.    Ethics & Policy Studies
20.    Film (Screenwriting)
21.    Finance
22.    Foreign Language
23.    Geoscience
24.    Health Care Administration
25.    Health Physics
26.    History
27.    Hotel Administration
28.    Journalism & Media Studies
29.    Kinesiology
30.    William S. Boyd School of Law
31.    Life Science
32.    Management
33.    Management Information System
34.    Marriage & Film Theraphy
35.    Mathematical Sciences
36.    Mechanical Engineering
37.    Music
38.    Nursing
39.    Physical Theraphy
40.    Physics
41.    Political Science
42.    Psychology
43.    Public Health
44.    Radiochemistry
45.    Environmental & Public Affairs
46.    Science
47.    Screenwriting
48.    Social Work
49.    Sociology
50.    Teaching & Learning
51.    Theatre Arts
52.    Urban Leadership
53.    Water Resources Management
54.    …

Thông tin chi tiết: http://graduatecollege.unlv.edu/programs/a-z.html

HỌC PHÍ

BẬC ĐẠI HỌC
Học phí $19,292
Phí Sách Vở $1,206
Phí Ký Túc Xá $6,420
Phí Ăn Ở $4,350
Phí Đi Lại $664
Phí Khác $2,862
Tổng phí ước lượng $34,794
BẬC CAO HỌC
Học phí $21,858
Phí Sách Vở $1,206
Phí Ký Túc Xá $6,420
Phí Ăn Ở $4,350
Phí Đi Lại $664
Phí Khác $2,862
Tổng phí ước lượng $37,360

Thổng tin chi tiết: http://www.unlv.edu/about/college-costs

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Mùa Xuân (Tháng 1), Mùa Hè (Tháng 5), Mùa Thu (Tháng 8)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL 550, TOEFL cBT 213, TOEFL iBT 80, IELTS 8.0

 

Share In
Các tin liên quan