Visa 870 - Bảo Lãnh Cha Mẹ Qua Úc Sinh Sống Tạm Thời 3 Năm / 5 Năm

Bắt đầu từ 01/07/2019. Visa 870 cho phép con cái (thường trú nhân hoặc quôc tịch Úc) bảo lãnh cha mẹ qua Úc sinh sống tạm thời. Thời gian sinh sống tại Úc 3 năm hoặc 5 năm (có thể gian hạn tới 10 năm).


Lưu ý: Visa 870 không áp dụng số lượng người con ở Úc. Tức là chỉ cần có 1 người con ở Úc (thường trú nhân hoặc quốc tịch Úc) là đủ điều kiện. Và không cần bảo trợ tài chánh (Assurance Of Support)

Điều Kiện:

 • Đương đơn (cha mẹ - là cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, cha mẹ kế hoặc cha mẹ chồng/vợ)
  • Phải có lá thư chấp thuận của bộ di trú xác nhận người bảo lãnh đạt điều kiện bảo lãnh
  • Phải nộp đơn xin visa trong vòng 6 tháng sau khi có lá thư chấp thuận của bộ di trú
  • Không được phép đi làm
  • Phí chính phủ cho thời hạn ở 3 năm là AUD$5,000
  • Phí chính phủ cho thời hạn ở 5 năm là AUD$10,000
  • Không tiền án tiền sự và đạt sức khỏe
  • Chứng minh đủ tài chính để sinh sống bên Úc
  • phải có bảo hiểm y tế trong suốt thời gian sinh sống ở Úc. Dịch vụ bảo hiểm do công ty bảo hiểm bến Úc cung cấp 
 • Người bảo lãnh
  • 18 tuổi trở lên, là công dân hoặc thường trú nhân Úc, là người con/con rẻ/con dâu của đương đơn (người được bảo lãnh)
  • Không nợ chính phủ Úc
  • Phải có thu nhập trước thuế của năm gần nhất đạt $83,454.80AUD. Nếu không đủ, bạn có thể kết hợp thu nhập với vợ/chồng hoặc một người con khác của đương đơn. Nhưng thu nhập của bạn phải tối thiểu chiếm 50% tổng thu nhập của 2 người
  • Phải được Bộ Di Trú chấp thuật đạt điều kiện bảo lãnh
  • Được phép bảo lãnh tối đa 2 phụ huynh tại một thời điểm
   • 1 hoặc 2 người phụ huynh của người bảo lãnh HOẶC
   • 1 hoặc 2 người phụ huynh của vợ/chồng của người bảo lãnh HOẶC
   • 1 người phụ huynh của bản thân và 1 người phụ huynh của vợ/chồng
  • Đồng ý hỗ trợ tài chính và cung cấp chỗ ở cho phụ huynh khi họ ở Úc
  • Hoàn trả tất cả các khoản nợ y tế (nếu có phát sinh) của phụ huynh ngay cả khi phụ huynh đã rời khỏi Úc
Share In
Các tin liên quan