Visa du lịch – thăm thân nhân Úc (diện 600)

Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Úc du lịch, thăm gia đình, bạn bè.


Đương đơn có thể được cấp visa vào Úc 1 lần hoặc nhiều lần và mỗi lần có thể ở lại Úc từ 3 tháng đến 1 năm tùy theo mục đích của chuyến đi.

Một vài thông tin cần thiết:

Đương đơn phải chứng minh được đủ tiền để chi trả cho tất cả các chi phí cho chuyến du lịch có khi bao gồm bảo hiểm y tế nếu được yêu cầu. Một phần số tiền này có thể được hỗ trợ từ người bảo lãnh.

Đương đơn phải chứng minh được mối ràng buộc ở Việt Nam để thuyết phục Bộ Di Trú đương đơn sẽ quay về Việt Nam.

Nếu quý vị muốn gia hạn visa khi đang du lịch Úc, quý vị phải nộp đơn xin gia hạn ít nhất 2 tuần trước khi visa cũ hết hạn. Nếu đã nộp đơn rồi mà visa mới chưa đuợc cấp trước khi visa cũ hết hạn, quý vị được phép ở lại Úc đến khi nào có kết quả.

Lưu ý: Quý vị chỉ được gia hạn khi trên visa cũ không có điều khoản “không cho gia hạn”.

Quý vị không được đi làm trong thời gian ở Úc. Tuy nhiên, quý vị có thể làm những việc công ích không tiền lương. Bộ Di Trú có thể chấp nhận nếu quý vị làm những việc công ích được trả thù lao bằng những bữa ăn, chỗ ở hoặc chi phí sinh hoạt.

Trẻ em dưới 18 tuổi phải được sự chấp thuận của cha hoặc mẹ không đi cùng hoặc sự chấp thuận của người giám hộ nếu đi du lịch một mình hoặc chỉ đi với cha hoặc mẹ.

Quý vị phải tuân thủ tất cả những điều khoản được ghi trên visa, nếu không, visa của quý vị sẽ ngay lập tức hết hiệu lực và quý vị sẽ phải rời khỏi nước Úc.

Thời gian xét đơn: từ 4-8 tuần

Đặc biệt với loại visa du lịch, quý vị phải chuẩn bị giấy tờ một cách cẩn thận và kỹ càng vì visa này rất dễ bị đánh rớt và một khi bị đánh rớt, quý vị rất khó xin visa khác sau này.

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan