Visa Du Lịch Dài Hạn Thăm Con Ở Úc

Cha mẹ của công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện có thể được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần với thời gian lưu trú tối đa 12 tháng với thời hạn visa tối đa lên đến:


 • 5 năm đối với các bậc cha mẹ ở ngoài nước Úc, đã nộp đơn bảo lãnh diện 103 và đang trong trạng thái "xếp hàng"
 • 3 năm cho các bậc cha mẹ ở ngoài nước Úc và thỏa các điều kiện sau:
  • Đã từng có visa Úc và tuân thủ các điều kiện visa;
  • Chưa từng nộp đơn bảo lãnh cha mẹ; hoặc
  • Đã nộp đơn bảo lãnh cha mẹ diện 103 nhưng chưa trong trạng thái "xếp hàng"
 • 18 tháng đối với bậc cha mẹ thỏa các điều kiện sau:
  • Chưa từng đi qua Úc;
  • Chưa từng nộp đơn bảo lãnh cha mẹ; hoặc
  • Đã nộp đơn bảo lãnh cha mẹ diện 103 nhưng chưa trong trạng thái "xếp hàng"

Đương đơn đang lưu trú tại Úc không được xin visa dài hạn này

Ngoài việc đáp ứng tất cả các yêu cầu về thị thực du lịch, bạn còn phải:

 • Có bảo hiểm y tế trong suốt thời gian lưu trú
 • Không lưu trú tại Úc hơn 12 tháng trong khoảng thời gian 18 tháng bất kỳ. (Giống như tất cả các khách du lịch, các bậc cha mẹ được cấp thị thực du lịch nên duy trì khoảng thời gian dài vắng mặt giữa các chuyến thăm tới Australia).
Share In
Các tin liên quan