Visa công tác ngắn hạn Úc (diện 456)

Từ ngày 23/03/2013 loại visa này được chuyển sang diện 400 (Subclass 400)

Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Úc công tác, họp hội nghị, đàm phán với đối tác...


Khi được chấp thuận, quý vị có thể ở lại Úc dài nhất 3 tháng. Quý vị có thể được cấp visa ra vào Úc một lần hoặc nhiều lần trong thời hạn visa có hiệu lực.

Vợ/chồng và con cái duới 18 tuổi có thể xin đi cùng với quý vị và theo học những khóa học ngoại khóa ngắn hạn.

Những thông tin cần thiết:

 - Đương đơn phải có thư mời từ đối tác bên Úc

 - Đương đơn phải có lý do chính đáng cho chuyến đi 

 - Đương đơn phải chứng minh đủ điều kiện tài chính cho chuyến đi (có thể bảo lãnh bởi công ty) 

 - Đương đơn không được phép đi làm ngoại trừ trường hợp đặc biệt hoặc khẩn cấp 

 - Thời gian tối đa ở Úc là 3 tháng; khác với visa du lịch, đương đơn không được gia hạn để ở lại Úc lâu hơn 

 - Đương đơn có thể bị yêu cầu đi khám sức khỏe hoặc mua bảo hiểm y tế

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan