Các Trường Dạy Tiếng Hoa Tại Đài Loan

Bạn có thể đến Đài Loan để tham gia các khóa học Tiếng Hoa gắn hạn (3 tháng) và dài hạn


Đối tượng tiếp nhận hồ sơ

 1. Học sinh tốt nghiệp Đại học (hoặc đang theo học) đại học trở lên.
 2. Với những trường hợp tốt nghiệp PTTH hoặc cao đẳng phải có thành tích học tập trung bình các môn học mỗi năm đạt từ 6.0 điểm trở lên.

Điều kiện học vấn để xin visa

Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ 1 bản, yêu cầu phải có một trong những chứng chỉ sau :

 1. Chứng chỉ kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL từ cấp 1 ( cấp vỡ lòng) trở lên do Bộ giáo dục Đài Loan cấp.
 2. Chứng chỉ tiếng hoa do Trường Đại học Khoa học Xã Hội và nhân văn TP. HCM cấp, hoặc Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM cấp.
 3.  Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế:
  1. TOEFL: 340 điểm trở lên (TOEFL-iBT: 18 điểm trở lên)
  2. TOEIC: 300 điểm trở lên
  3. IELTS: 2.5 điểm trở lên..
Tên Trường Địa Chỉ Nhập Học - Học Phí (Khóa 3 tháng)

Trung Tâm Hoa Văn của Đại Học Quốc Lập Cheng Chi
國立政治大學華語文教學中心
http://mandarin.nccu.edu.tw/

Đài Bắc
台北

Khai giảng: tháng 3,6,9,12

Học phí: NT$ 28.800 ~ USD$ 929 (Khóa mùa đông NT$24.000)

Trung tâm Hoa văn của Trường Đại học sư phạm Quốc lập Đài Loan
國立台灣師範大學國語教學中心
http://mtc.ntnu.edu.tw/mtcweb/
Đài Bắc
台北

Khai giảng: tháng  3,6,9,12

Học phí: NT$ 25.200 ~ USD$ 812  (Regular course)

NT$ 32.400 ~ USD$1.045 (Intensive course)

Trung tâm Hoa văn của trường Đại học Ming Chuan
銘傳大學華語訓練中心
http://mscc.mcu.edu.tw/
Đài Bắc
台北
Khai giảng: tháng 3,6,9,12

Học phí: NT$ 30.000 ~ USD$ 968
Trung tâm Hoa văn của trường Đại học Quốc lập Đài Loan
國立台灣大學文學院語文中心
http://ntulcoffice.liberal.ntu.edu.tw/index.htm
  Đài Bắc
台北
Khai giảng: tháng 3,6,8,11

Học phí: NT$ 35.000 ~ USD$ 1.130  (khóa tháng 3,6,8)

Học phí: NT$ 29.100 ~ USD$ 939 (khóa tháng 11)
Trung Tâm Hoa Văn của Trường Đại Học Kainan
開南大學華語文中心
http://www.knu.edu.tw/CLC/cht/index.html

Đài Bắc
台北

Taoyuan
桃園

 Khai giảng: tháng 1,4,7,10

Học phí: NT$ 26.000 – NT$ 32.000
(USD $ 839 – USD$ 1.033)
Trung Tâm Hoa Văn của Trường Đại Học Quốc Gia Sun Yat-Sen
國立中山大學華語教學中心
http://www2.nsysu.edu.tw/CLC/
Cao Hùng
高雄 
Khai giảng: tháng 3,6,9,12

-Học phí: NT$ 29.700  ~ USD$ 958
Trung tâm Hoa văn của Trường Đại học sư phạm Quốc lập Cao Hùng
國立高雄師範大學 語文教學中心
http://140.127.54.83/index.php
Cao Hùng
高雄
Khai giảng: tháng 3,6,9,12

-Học phí: NT$ 26.600 ~ USD$ 858
Trung tâm Hoa văn của Trường Đại học ngoại ngữ Wen Zao
文藻外語學院 華語中心
http://c040.wzu.edu.tw/
Cao Hùng
高雄
Khai giảng: tháng 3,6,9,12

-Học phí: NT$ 27.225 ~ USD$ 878
Trung tâm Hoa văn của Trường Đại học I-Shou
義守大學華語文中心
http://www2.isu.edu.tw/upload/263/index/index.html
Huyện Cao Hùng
高雄縣
Khai giảng: tháng 3,6,9

-Học phí: NT$ 23.000 ~ USD$ 742
Trung Tâm Hoa Văn của Trường Đại Học Tung Hai
東海大學文語文中心
http://clc.thu.edu.tw/main.php
Đài Trung
台中 
Khai giảng: tháng 3,7,9

Học phí: NT$ 36.000 ~ USD$ 1162 (khóa tháng 3 và 9)

Học phí: NT$ 18.000 ~ USD$ 581 (khóa tháng 7)
Trung tâm Hoa văn của Trường Đại học Chung Hsing
中興大學語言中心華語班
http://cp.nchu.edu.tw/ch_index.php
Đài Trung
台中
Khai giảng: 3,6,9,12

-Học phí: NT$ 24.000 ~ USD$ 775
rung tâm Hoa văn của Trường Đại học Feng Chia
逢甲大學 華語文教學中心
http://www.clc.fcu.edu.tw/
Đài Trung
台中
Khai giảng: tháng 3,6,9,12

-Học phí: NT$ 23.500 ~ USD$ 758
Trung tâm Hoa văn của trường Đại học Fu Jen
輔仁大學語言中心
http://www.lc.fju.edu.tw/block/view/sn/57/lang/zh_TW
Tân Bắc
新北
Khai giảng: tháng 3,6,9,12

Học phí: NT$ 25.480 ~ USD$ 822 (khóa tháng 3,6,9)

NT$ 23.440 ~ USD$ 756 (khóa tháng 12)
Trung tâm Hoa văn của Trường Đại học Tzu Chi
慈濟大學語言教學中心
http://www.language.tcu.edu.tw/detail.php?recordID=126
Hoa Liên
花蓮
Khai giảng: tháng 3,5,8,11

Học phí: NT$ 33.000 ~ USD$ 1.065
Trung tâm Hoa văn của Trường Quốc lập Chia Yi
國立嘉義大學語言中心華語組
http://140.130.204.81/Chinese/Index.php
Gia Nghĩa
嘉義
Khai giảng: tháng 3,6,9,12

-Học phí: NT$ 32.400 ~ US$ 1.045
Trung tâm Hoa văn của Trường Quốc lập Cheng Kung
國立成功大學文學院華語中心
http://kclc.ncku.edu.tw/langcenter/
Đài Nam
台南
Khai giảng: tháng 3,6,9,12

-Học phí: NT$ 31.100 ~ USD$ 1.037 (Khóa tháng 3 và 9)

Học phí: NT$ 28.300 ~ USD$ 943 (Khóa tháng 6 và 12)

 Cập nhật 12/2014

 

Share In
Các tin liên quan