Các Bước Hướng Dẫn Di Dân Tay Nghề Canada

Trước hết, bạn phải xác định minh có đạt điều kiện của một trong những diện di dân tay nghề không?
 • Có kết quả trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh/Pháp) chưa?
 • Nếu bằng cấp của bạn không phải do Canada cấp, bạn có kết quả thẩm định bằng cấp chưa?
  • Không bắt buộc phải thẩm định nếu bạn có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada HOẶC
  • Kinh nghiệm làm việc của bạn thuốc Skill Tarde. Nhưng luôn luôn tốt cho hồ sơ của bạn nếu có thẩm định
 • Nghề nghiệp của bạn có nằm trong danh sách NOC và kinh nghiệm làm việc của bạn có giống như NOC miêu tả?


Bước 1: 

 • Cung cấp thông tin vào hệ Express Entry
  • Hệ thống Express Entry dùng cơ chế Comprehensive Ranking System để chấm điểm bạn dựa trên kỹ năng (tay nghề), kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, trình độ học vấn và các yếu tố khác (ví dụ: kỹ năng tiếng Pháp tốt, có anh chị em ruột ở Canada hoặc được tuyển dụng làm việc ở Canada ...).

 • Nếu bạn đạt điểm của Comprehensive Ranking System, bạn sẽ được để vào Express Entry Pool. Bạn vẫn được cập nhật thông tin của bạn.
  • Hệ thống chọn lọc các ứng cử viên có điểm cao trong Express Entry Pool để xin thị thực thường trú. Sự chọn lọc này diễn ra thương xuyên.

Bước 2:

Tỉnh và vùng lãnh thổ = đối tác chính

 • Bạn có thể được đề cử bởi tỉnh hoặc lãnh thổ trong Express Entry.

 • Các tỉnh và vùng lãnh thổ có thể đề cử các ứng cử viên để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động khu vực. Một số tỉnh và vùng lãnh thổ tìm kiếm ứng viên trong Express Entry Pool, trong khi một số khác yêu cầu bạn phải nộp đơn trực tiếp. Kiểm tra trang web của tỉnh mà bạn quan tâm để biết thêm thông tin về các yêu cầu và tìm hiểu làm thế nào để bạn được đề cử.

 • Nếu bạn được đề cử thông qua Chương trình đề cửa của tỉnh (Provincial Nominee Program), bạn sẽ được mời nộp đơn xin visa.

Một số điều cần ghi nhớ

 • Để hoàn thành bước cung cấp thông tin vào hệ thống Express Entry, bạn phải nộp kết quả trình độ ngôn ngữ hợp lệ và kết quả thẩm định bằng cấp (nếu bằng cấp của bạn không phải do Canada cấp).

 • Thông tin trong hệ thống Express Entry của bạn có giá trị một năm. Nếu sau 12 tháng mà bạn chưa được mời để xin visa (chưa được chọn) thì bạn phải cung cấp lại thông tin vào hệ thống Express Entry nếu bạn còn muốn di dân Canada theo diện tay nghề.

 

Bảng So Sánh Các Chương Trình Của Express Entry  

Điều Kiện Diện Canadian Experience Class Diện Federal Skilled Worker Program Diện Federal Skilled Trades Program

Trình độ ngô ngữ

Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

CLB 7 nếu NOC của bạn là 0 hoặc A

CLB 5 nếu NOC của bạn là B

Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

CLB 7

Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

CLB 5 cho kỷ năng nói và nghe CLB 4 cho kỷ năng đọc và viết

Loại / Cấp độ kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc trong Canada, ngành nghề nằm trong danh sách NOC thuộc loại 0 hoặc A hoặc B

Kinh nghiệm làm việc trong Canada hoặc nước ngoài, ngành nghề nằm trong danh sách NOC thuộc loại 0 hoặc A hoặc B

Kinh nghiệm làm việc trong Canada hoặc nước ngoài, ngành nghề nằm trong danh sách NOC thuộc loại B

Kinh nghiệm làm việc

Một năm ở Canada trong 3 năm qua (kết hợp giữa làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian)

Một năm liên tục trong vòng 10 năm qua (kết hợp giữa bán thời gian, toàn thời gian hoặc hơn 1 công việc trong nghề nghiệp chính của bạn) Hai năm trong vòng 5 năm qua (kết hợp giữa làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian)
Thư mời làm việc Không yêu cầu Không yêu cầu. Nhưng bạn được cộng điểm (FSW) nếu có thư mời làm việc hợp lệ. Yêu cầu: Phải có thư mời làm việc hợp lệ của việc làm toàn thời gian trong tổng thời gian ít nhất 1 năm hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện trong thương mại lành nghề do cơ quan cấp tỉnh, lãnh thổ hoặc liên bang Canada cấp
Trình độ học vấn  Không yêu cầu Trình độ trung học. Bạn được cộng điểm (FSW) nếu bạn có trình độ giáo dục sau trung học. Không yêu cầu

 

Share In
Các tin liên quan