Hệ Thống Xếp Hạng và Thang Điểm - The Comprehensive Ranking System (CRS)

Hệ thống xếp hạng toàn diện - The Comprehensive Ranking System (CRS) là một hệ thống tính điểm dựa trên thông tin cung cấp của đương đơn rồi xếp hạng cho đương đơn trong Express Entry Pool.

CRS đánh giá các thông tin của đương đơn như sau: • kỹ năng,
 • kinh nghiệm làm việc,
 • Khả năng ngôn ngữ,
 • trình độ giáo dục và các yếu tố khác.

Cộng điểm cho những ứng viên có thư mời làm việc hoặc được đề cử bởi chính phủ tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của Canada theo chương trình đề cử của tỉnh. Ứng viên có bằng cấp Canada cũng được cộng điểm.

CIC sẽ gửi thư mời cho các ứng cử viên có xếp hạng cao nhất thông qua "vòng chọn lọc" thường xuyên định kỳ. Ứng viên có thư mời được xin định cư tại Canada.

Công thức của hệ thống xếp hạng toàn diện

Tất cả các ứng viên trong Express Entry sẽ được chấm điểm dựa trên bốn phạm trù và tổng số điểm tối đa là 1.200 điểm

 • Điểm Cốt Lõi (lên đến 600 điểm)
  • Kỹ năng và kinh nghiệm 
  • Vợ, chồng hoặc phối ngẫu sống chung (kỹ năng ngôn ngữ và trình độ giáo dục của họ)
  • Tính có thể chuyển đổi kỷ năng của ứng viên - Skill Transferability (trình độ giáo dục và kinh nghiệm làm việc. Yếu tố dẫn đến cơ hội có được việc làm và thu nhập cao hơn)
    
 • Điểm Cộng Thêm (lên đến 600 điểm)
  • Bằng cấp Canada
  • Thư mời làm việc
  • Được đề cử bởi tỉnh hoặc lãnh thổ
  • Có anh chị em là công dân Canada hoặc thường trú dân sinh sống ở Canada
  • Giỏi tiếng Pháp

A. Ứng Viên Độc Thân


  B. Ứnv Viên Có Vợ/Chồng hoặc Phối Ngẫu Sống Chung
1. Yếu Tố Kỹ Năng và Kinh Nghiệm Làm Việc (Tối đa 500 điểm)
  1. Yếu Tố Kỹ Năng và Kinh Nghiệm Làm Việc (Tối đa 460 điểm)
2. N/A - Không Áp Dụng
  2. Yếu Tố Vợ/Chồng hoặc Phối Ngẫu Sống Chung (Tối đa 40 điểm)
3. Tính có thể chuyển đổi kỷ năng của ứng viên (Tối đa 100 điểm)
  3. Tính có thể chuyển đổi kỷ năng của ứng viên (Tối đa 100 điểm)
4. Điển Được Cộng Thêm (Tối đa 600 điểm)          

  4. Điển Được Cộng Thêm (Tối đa 600 điểm)
Tổng Cộng (Tối đa 1.200 điểm)   Tổng Cộng (Tối đa 1.200 điểm)

 


Tóm Tắt Thang Điểm Của Các Yếu Tố

A. Yếu Tố Chính

Yếu Tố Điểm cho từng yếu tố - Có vợ/chồng hoặc phối ngẫu sống chung Điểm cho từng yếu tố - Độc thân
Độ Tuổi  100  110
Trình Độ Văn Hóa  140  150
Trình Độ Ngôn Ngữ  150  160
Kinh Nghiệm Làm Việc Tại Canada  70  80

 B. Yếu Tố Vợ/Chồng hoặc phối ngẫu sống chung

Yếu Tố Điểm cho từng yếu tố (đối đa 40 điểm)
Trình Độ Văn Hóa 10
Trình Độ Ngôn Ngữ 20
Kinh Nghiệm Làm Việc Tại Canada 10

 A. Yếu tố chính + B. Yếu Tố Vợ/Chồng hoặc phối ngẫu sống chung = Tối đa 500 điểm (có hoặc không có vợ/chồng hoặc phối ngẫu sống chung)

C. Tính Có Thể Chuyển Đổi Kỷ Năng (tối đa 100 điểm)

Trình Độ Văn Hóa
Điểm Cho Từng Yếu Tố (tối đa 50 điểm)
Ngôn ngữ tốt bằng cấp sau trung học 50
Có kinh nghiệm làm việc tại Canada bằng cấp sau trung học 50
Kinh Nghiệm Làm Việc Tại Nước Ngoài
Điểm Cho Từng Yếu Tố (tối đa 50 điểm)
Ngôn ngữ tốt (CLB level 7 hoặc cao hơn) kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài 50
Có kinh nghiệm làm việc tại Canada
kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài
50
Bằng Cấp (đối với những người trong các ngành nghề thương mại) Điểm Cho Từng Yếu Tố (tối đa 50 điểm)
Ngôn ngữ tốt bằn cấp 50

A. Yếu tố chính + B. Yếu Tố Vợ/Chồng hoặc phối ngẫu sống chung + C. Tính Có Thể Chuyển Đổi Kỷ Năng = Tối đa 600 điểm

D. Điểm Cộng Thêm (Tối đa 600 điểm)

Yếu Tố Điểm Tối Đa Cho Từng Yếu Tố
Anh chị em đang sinh sống tại Canada (công dân hoặc thương trú dân) 15
Trình độ tiếng Pháp 30
Giáo dục sau trung học tại Canada 30
Có thư mời làm việc tại Canada 200
Được tỉnh hoặc lãnh thổ đề cử 600

 A. Yếu tố chính + B. Yếu Tố Vợ/Chồng hoặc phối ngẫu sống chung + C. Tính Có Thể Chuyển Đổi Kỷ Năng + D. Điểm cộng thêm = Tối đa 1.200 điểm

Xem Bảng Tính Điểm Chi Tiết

Share In
Các tin liên quan