Diện Canadian Experience Class

Yêu Cầu Tối Thiểu
Để hội đủ điều kiện di dân diện Canada Experience Class, bạn phải có: ít nhất 12 tháng công tác có tay nghề ở Canada trong ba năm qua. Việc làm phải là:
 • Toàn thời gian hoặc thời lượng tương đương cho part-time
 • Có kinh nghiệm làm việc tại Canada và làm việc cho công ty / cơ quan đàng hoàng
 • Đạt trình độ ngôn ngữ cần thiết cho công việc của bạn cho mỗi kỷ năng ngôn ngữ. writing, reading, listening, speaking
 • Dự kiến sẽ sống bên ngoài tỉnh Quebec

 • Việc tự kinh doanh và kinh nghiệm làm việc thu được trong khi bạn là sinh viên không được tính.


Kinh Nghiệm Làm Việc

Để đủ điều kiện, bạn cần phải có kinh nghiệm làm việc có tay nghề ở Canada trong vòng ba năm kể từ khi nộp đơn. Theo Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia Canada (NOC), kinh nghiệm làm việc có tay nghề có nghĩa là:

 • Công việc quản lý (NOC Skill Level 0)
 • Công việc chuyên môn (NOC Skill Level A)
 • Công việc kỹ thuật và nghề (NOC Skill Level B)
 • Kinh nghiệm của bạn phải ít nhất 12 tháng làm việc toàn thời gian
  • 30 giờ / tuần trong 12 tháng = 1 năm toàn thời gian (1.560 giờ) hoặc
  • 15 giờ / tuần trong 24 tháng = 1 năm toàn thời gian (1.560 giờ) hoặc
  • 30 giờ / tuần trong 12 tháng ở hơn một công việc = 1 năm toàn thời gian (1.560 giờ)
 • Bạn phải chứng minh rằng bạn đã làm các nhiệm vụ được đưa ra trong mô tả nghề nghiệp trong NOC. Điều này bao gồm tất cả các nhiệm vụ chính được liệt kê.
 • Nếu bạn không cho thấy kinh nghiệm của bạn đáp ứng được mô tả trong NOC, chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn của bạn.

Trình Độ Học Vấn

Không có yêu cầu về trình độ học vấn cho Canadian Experience Class. Nhưng bạn có thể kiếm được điểm cho việc học của bạn nếu bạn đã đến trường ở Canada, và có giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp của Canada.

Bằng cấp nước ngoài phải thông qua thẩm định bởi Educational Credential Assessment (ECA) và phải có kết quả của ECA  chấp nhận bằng cấp nước ngoài của bạn có giá trị tương đương bằng cấp Canada.

Trình Độ Ngôn Ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

 • (CLB) 7 đối với NOC 0 hoặc A
 • (CLB) 5 đối với NOC B

CLB 7 = IELTS: Reading 6.0, Writing 6.0, Listening 6.0, Speaking 6.0
CLB 5 = IELTS: Reading 4.0, Writing 5.0, Listening 5.0, Speaking 5.0

 

Share In
Các tin liên quan