Melbourne Institute of Business and Technology - MIBT

Melbourne Institute of Business and Technology – MIBT là học viện thuộc tập đoàn Navitas, tập đoàn cung cấp giáo dục được công nhận toàn cầu. MIBT hợp tác với Deakin University thiết kế chương trình học chuyển đổi liên kết từ SIBT trực tiếp vào Deakin University. MIBT mang đến cho học sinh phương pháp học tập theo nhu cầu riêng, hỗ trợ về mặt giảng dạy để học sinh có thể thành công trong học tập cũng như hòa nhập vào môi trường văn hóa của trường Deakin University và của nước Úc.


Tên trường: Melbourne Institute of Business and Technology – MIBT
Loại trường: Học Viện Dự Bị Cao Đẳng – Đại Học
Địa chỉ: Melbourne | Geelong – Victoria
Website: http://www.mibt.vic.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Melbourne Institute of Business and Technology – MIBT cung cấp các chương trình đào tạo sau:

1.    Certificate IV in Tertiary Preparation Program
2.    Diploma of Commerce
3.    Diploma of Computing
4.    Diploma of Engineering
5.    Diploma of Health Sciences
6.    Diploma of Management
7.    Diploma of Media & Communications
8.    Diploma of Science
9.    Postgraduate Qualifying Program (Business & Law)

Sau khi hoàn thành khóa học tại MIBT, học sinh có thể chuyển tiếp lên năm 2 của trường Deakin University.

mibt Pathway

HỌC PHÍ

Chương trình họcThời gian họcHọc phíPhí Ăn Ở   Tổng phí ước lượng
Certificate IV
Tertiary Preparation Program
2 học kỳAUD$ 18,720AUD$ 17,000AUD$ 35,720
AES 100 Academic English Studies AUD$ 4,500  
Diploma of Commerce | Computing | Managament | Media & Communication2 hoặc 3 học kỳAUD$ 21,940AUD$ 17,000AUD$ 38,940
Diploma of Engineering | Health Sciences | Sciences2 hoặc 3 học kỳAUD$ 26,100AUD$ 17,000AUD$ 43,100
AES 200 Academic English Studies AUD$ 4,500  
Postgraduate Qualifying Program (Business & Law)6 thángAUD$ 11,200AUD$ 17,000AUD$ 28,200

Thông tin chi tiết: http://www.mibt.vic.edu.au/apply-today/fees

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 3, Tháng 6, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

CERTIFICATE IV in Tertiary Preparation Program

 • Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình 6.0
 • Chứng chỉ Anh Ngữ:
  • IELTS 5.5 (không có điểm nào dưới 5.0), TOEFL 525, TOEFL iBT 69 – 70, TOEFL cBT 196

DIPLOMA

 • Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình 6.0
 • Chứng chỉ Anh Ngữ (trừ Diploma of Media & Communication):
  • IELTS 5.5 (không có điểm nào dưới 5.5), TOEFL 525, TOEFL iBT 69 – 70, TOEFL cBT 196
 • Chứng chỉ Anh Ngữ dành cho Diploma of Media & Communication:
  • IELTS 6.0 (không có điểm nảo dưới 5.5), TOEFL 550, TOELF iBT 79 – 80, TOELF cBT 213

MIXED PROGRAMS

 • Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình 6.0
 • Chứng chỉ Anh Ngữ:
  • IELTS 5.0 (không có điểm nào dưới 4.5), TOEFL 500, TOEFL iBT 59 – 68, TOEFL cBT 173

 


 

Share In
Các tin liên quan