Kent Intitute of Business and Technology

Kent Institute of Business & Technology là trường dự bị đại học tại Sydney, New South Wales. Được thành lập vào năm 1989, Kent Institute đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và hiện tập trung chủ yếu vào đào tạo nghề cho lĩnh vực Kinh Doanh và Công Nghệ với hơn 20 chương trình của nhiều cấp bậc: Certificate III, Certificate IV, Diploma, Advance Diplona, Bachelor. Kent Institute còn liên kết với các khóa học chính tại trường University of Technology, Sydney. Ngoài cơ sở tại Sydney, Kent Institute of Business & Technology mở rộng cơ sở tại Melbourne, Victoria.


Tên trường: Kent Institute of Business & Technology
Loại trường: Dự bị đại học - Cao Đẳng
Địa chỉ:

 • Sydney Campus – New South Wales
 • Melbourne Campus – Victoria

Website: http://kent.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Kent Institute of Business & Technology cung cấp các chương trình đào tạo sau

Vocational Education Training

 • Certificate III in Information, Digital Media & Technology
 • Certificate IV in Marketing
 • Certificate IV in Accounting
 • Certificate IV in Web-based Technologies
 • Diploma of Accounting
 • Diploma of Business
 • Diploma of Marketing
 • Diploma of Website Development
 • Diploma of Digital Media Technologies
 • Advanced Diploma of Marketing
 • Advanced Diploma of Business
 • Advanced Diploma of Information Technology

BẬC ĐẠI HỌC – Bachelor of Business

 • Management
 • Information Systems
 • Marketing
 • Accounting
 • Information System & Management
 • Information System & Marketing

HỌC PHÍ

Chương trình học
Thời gian học
Học Phí
Certificate III 16 tuần $AUD 2,600
Certificate IV
 • Business | Marketing | Accounting
 • Web-Based Technologies   
28 tuần
24 tuần
$AUD 3,900
Diploma
 • Accounting | Business | Marketing
 • Website Development | Digital Media Technologies   
28 tuần
32 tuần
$AUD 3,900
Advanced Diploma
 • Business | Marketing
 • Information Technology
28 tuần
24 tuần
$AUD 3,900
$AUD 2,600
Bachelor of Business
 • Standard Program
 • Accelerated Program   
36 tháng
24 tháng   
$AUD 43,200

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 3, Tháng 7, Tháng 11

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Vocational Education Training (VET)

 • Hoàn thành lớp 12,
 • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 5.5 (không có điểm nảo dưới 5.0)

Higher Education:

 • Hoàn thành lớp 12
 • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 6.0 (không có điểm nảo dưới 5.5)
   

 

Share In
Các tin liên quan