Universal Institute of Technology

Universal Institute of Technology là học viện dự bị đại học tại Melbourne, Sydney. Các khóa học ở UIT được quốc tế đánh giá cao thông qua Hệ thống đào tạo chất lượng Úc. UIT là một trong những trường dạy tiếng anh hàng đầu tại Melbourne, cung cấp chất lượng đào tạo thông qua các khóa tiếng anh cả sinh viên nội địa và sinh viên quốc tế. Ngoài chương trình đào tạo Anh Ngữ, UIT còn cung cấp các khóa học dự bị đại học của các ngành như Business & Management, Multimedia, Marketing, Massage, … UIT còn liên kết với các trường đại học khác, thiết kế các khóa học pathways nhằm giúp những học sinh có nhu cầu tiến xa hơn trong học vấn.


Tên trường: Universal Institute of Technology
Loại trường: Dự bị Đại Học
Địa chỉ: Melbourne – Victoria
Website: http://www.uit.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Universal Institute of Technology cung cấp các chương trình đào tạo

UIT ELICOS Courses

  • General English
  • English for Academic Purposes | IELTS Exam Preparation
  • English for High School

EAL – English as an Additional Language (Cert. I | Cert. II | Cert. III | Cert. IV)
Business & Management (Cert. IV in Business | Dip. of Management | Advanced Dip of Management)
Multimedia (Dip. of Interactive Digital Media)
Marketing (Cert. IV | Diploma | Advanced Diploma)
Project Management (Cert. IV | Diploma | Advanced Diploma)
Building & Construction (Cert. IV (Building) | Diploma (Management)
Massage (Cert. IV in Massage Therapy Practice | Diploma of Remedial Massage)
Travel & Tourism (Cert. IV | Diploma | Advanced Diploma)

CÁC KHÓA PATHWAYS

UIT Pathway

HỌC PHÍ

Chương trình học
Thời gian học Học phí
ELICOS COURSES
General English 5 – 60 tuần $AUD 320 / tuần
English for Academic Purposes
IELTS Exam Preparation
5 – 36 tuần     $AUD 340 / tuần
English for High School  4 – 54 tuần $AUD 350 / tuần
EAL – ENGLISH AS AN ADDITIONAL LANGUAGE
Certificate II in EAL (Access) 30 tuần $AUD 6,000
Certificate III in EAL (Further Study) 30 tuần $AUD 6,000
Certificate IV in EAL (Further Study) 30 tuần $AUD 6,000
BUSINESS
Certificate IV in Business 26 tuần $AUD 4,500
Diploma of Management 26 tuần $AUD 4,500
Advanced Diploma of Management 52 tuần $AUD 8,000
MARKETING
Certificate IV in Marketing 26 tuần $AUD 4,500
Diploma of Marketing 26 tuần  $AUD 4,500
Advanced Diploma of Marketing 52 tuần $AUD 8,000
PROJECT MANAGEMENT
Certificate IV in Project Management Practice 26 tuần $AUD 4,500
Diploma of Project Management 40 tuần $AUD 6,000
Advanced Diploma of Project Management 52 tuần $AUD 8,000
BUILDING & CONSTRUCTION
Certificate IV in Building and Construction (Building) 52 tuần $AUD 10,000
Diploma of Building and Construction (Management) 52 tuần $AUD 10,000
TRAVEL & TOURISM
Certificate IV in Travel and Tourism 26 tuần $AUD 4,500
Diploma of Travel and Tourism 52 tuần $AUD 8,000
Advanced Diploma of Travel and Tourism 52 tuần $AUD 8,000
MASSAGE
Certificate IV in Massage Therapy Practice 40 tuần $AUD 8,000
Diploma of Remedial Massage 66 tuần $AUD 10,500
MULTIMEDIA
Diploma of Interactive Digital Media 52 tuần $AUD 8,000

THỜI GIAN NHẬP HỌC

4 kỳ: Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình học
Học lực IELTS
EAL – ENGLISH AS AN ADDITIONAL LANGUAGE
Certificate II in EAL (Access) - 3.0
Certificate III in EAL (Further Study)  - 3.5
Certificate IV in EAL (Further Study) - 5.0
CÁC NGÀNH HỌC KHÁC
Cert. IV Hoàn thành lớp 11 5.5
Diploma Hoàn thành lớp 12 5.5
Advanced Diploma Hoàn thành lớp 12 5.5

 

Share In
Các tin liên quan