La Trobe University

La Trobe University là trường đại học công lập tại Victoria, Úc. Trường được thành lập vào năm 1964, và là trường đại học thứ 3 của tiểu bang Victoria. La Trobe University cung cấp các chương trình đào tạo bậc đại học và cao học của 5 lĩnh vực chính: Education, Health Sciences, Humanities & Social Sciences, Business, Economics & Law, & Science, Technology, & Engineering.


Tên trường: La Trobe University
Loại trường: Trường đại học công lập
Địa chỉ: Melbourne – Victoria
Website: http://www.latrobe.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

La Trobe University cung cấp các chương trình đào tạo bậc Đại Học và Cao Học với các ngành sau:

1.    Accounting & Business
2.    Agricultural & Environmental Sciences
3.    Allied Health & Rehabilitation
4.    Arts, Communication & Critical Enquiry
5.    Asian Studies
6.    Biological Sciences
7.    Counselling & Social Work
8.    Dentistry & Oral Health
9.    Economics & Finance
10.    Education & Teaching
11.    Engineering
12.    European Studies
13.    Health Management
14.    Health Sciences
15.    Historical and Cultural Studies
16.    Human Biosciences
17.    Information Technology
18.    Law
19.    Marketing & Management
20.    Medical & Psychological Sciences
21.    Nursing, Midwifery & Paramedicine
22.    Outdoor & Environmental Education
23.    Physical, Chemical & Mathematical Sciences
24.    Public Health
25.    Social Sciences
26.    Visual & Creative Arts

Thông tin chi tiết: http://www.latrobe.edu.au/courses/a-z

HỌC PHÍ BẬC ĐẠI HỌC

Chương trình học Thời gian học Học Phí / năm
Arts & Communications 3 - 4 năm $AUD 22,410 - $AUD 26,480
Business 3 - 5 năm $AUD 23,180 - $AUD 24,200
Education, Outdoor &
Environmental Studies
3 - 4 năm $AUD 23,150 - $AUD 23,800
Health Science 3 - 4 năm $AUD 25,040 - $AUD 32,600
IT & Engineering 3 - 6 năm $AUD 23,460 - $AUD 28,800
Law 3 - 5 năm $AUD 24,680 - $AUD 27,740
Sciences & Psychology 3 - 5.5 năm $AUD 26,600 - $AUD 33,350

HỌC PHÍ BẬC CAO HỌC

Chương trình học Thời gian học Học Phí / năm
Business School1.5 – 3 năm$AUD 23,600 - $AUD 30,000
School of Economics2 – 4 năm$AUD 23,830
Law School1.5 – 3 năm$AUD 23,830 - $AUD 25,810
Science, Technology & Engineering1.5 – 4 năm$AUD 19,440 - $AUD 26,510
Arts & Communications1.5 – 2 năm$AUD 22,750
Education2 năm$AUD 15,770
Nursing & Midwifery1 – 1.5 năm$AUD 13,250 - $AUD 18,530
Health & Rehabilitation2 năm$AUD 24,370 - $AUD 32,600
Public Health & Counseling2 năm$AUD 25,980 - $AUD 28,280
Sports1.5 – 4 năm$AUD 28,360 - $AUD 32,600

 Chi phí Ăn Ở và Sinh Hoạt tại Melbourne khoảng từ AUD$ 18,610 – AUD$ 20,000

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 3, tháng 7

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

BẬC ĐẠI HỌC

  • Chứng chỉ Anh Ngữ:  TOEFL 550, TOEFL cBT 213, TOEFL iBT 60, IELTS 6.0

BẬC CAO HỌC

  • Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL 575, TOEFL cBT 233, TOEFL iBT 80, IELTS 6.5

 

Share In
Các tin liên quan