William Angliess Institute

William Angliss Institute là học viện đào tạo chuyên nghiệp được chính phủ công nhận, chuyên đào tạo các ngành thực phẩm, du lịch, khách sạn, và sự kiện. Được thành lập vào năm 1940 với khuôn viên chính tại Melbourne, Victoria, William Angliss Institute cung cấp nhiều chương trình bằng cấp như Certificate, Diploma, Advance Diploma, Bachelor cùng với đa dạng Pathways hướng sinh viên đến khóa học Bachelor. Ngoài ra, trường còn có những khuôn viên tại Sydney, Brisbane, Adelaide và Perth.


Tên trường: William Angliss Institute
Loại trường: Học viên dự bị đại học
Địa điểm: Melbourne - Victoria
Website: http://www.angliss.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

 • Certificate III in Commercial Cookery
 • Certificate III in Patisserie
 • Certificate III in Tourism
 • Certificate III in Guiding
 • Certificate III in Travel
 • Certificate III in Tourism (Flight Attendant Preparation)
 • Certificate III in Hospitality
 • Certificate III in Retail Baking (Combined)
 • Certificate IV in Commercial Cookery
 • Certificate IV in Patisserie
 • Certificate IV in Advanced Baking
 • Certificate IV in Hospitality
 • Diploma of Travel and Tourism
 • Diploma of Travel and Tourism (specializing in Ecotourism)
 • Diploma of Hospitality
 • Diploma of Events
 • Diploma of Tourism
 • Advanced Diploma of Travel and Tourism
 • Advanced Diploma of Hospitality
 • Advanced Diploma of Hospitality – IPP
 • Advanced Diploma of Events
 • Bachelor of Tourism & Hospitality Management
 • Bachelor of Culinary Management

HỌC PHÍ

Chương trình họcThời gian họcHọc phí 1 kỳ
Certificate III in Commercial Cookery1 năm 2 kỳ$AUD 8,150
Certificate III in Patisserie1 năm 2 kỳ$AUD 8,150
Certificate III in Tourism6 tháng 1 kỳ$AUD 6,900
Certificate III in Guiding6 tháng 1 kỳ$AUD 6,900
Certificate III in Travel19 tuần$AUD 7,600
Certificate III in Hospitality6 tháng 1 kỳ$AUD 7,000
Certificate III in Retail Baking (Combined)1 năm 2 kỳ$AUD 8,150
Certificate IV in Commercial Cookery1.5 năm 3 kỳ$AUD 8,150
Certificate IV in Patisserie1.5 năm 3 kỳ$AUD 8,150
Certificate IV in Advanced Baking1.5 năm 3 kỳ$AUD 8,150
Certificate IV in Hospitality1 năm  2 kỳ$AUD 7,000
Diploma of Travel and Tourism1 năm  2 kỳ$AUD 7,200
Diploma of Hospitality1.5 năm 3 kỳ$AUD 7,000
Diploma of Events1.5 năm 3 kỳ$AUD 6,900
Advanced Diploma of Travel and Tourism1.5 năm 3 kỳ$AUD 7,200
Advanced Diploma of Hospitality2 năm 4 kỳ$AUD 7,000
Advanced Diploma of Events2 năm 4 kỳ$AUD 6,900
Bachelor of Tourism & Hospitality Management4 năm 8 kỳ$AUD 7,700
Bachelor of Culinary Management4 năm  8 kỳ$AUD 7,700

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 2, Tháng 7

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình họcHọc LựcChương trình họcHọc Lực
Certificate III in Commercial CookeryLớp 11
 
Diploma of Travel and TourismLớp 12
tificate III in PatisserieDiploma of Travel and Tourism (specializing in Ecotourism)
Certificate III in TourismLớp 12Diploma of Hospitality
Certificate III in GuidingLớp 12Diploma of Events
Certificate III in TravelLớp 11
 
Diploma of Tourism
Certificate III in Tourism (Flight Attendant Preparation)Advanced Diploma of Travel and Tourism
Certificate III in HospitalityLớp 10Advanced Diploma of Hospitality
Certificate III in Retail Baking (Combined)Lớp 11
 
 
 
Diploma of Hospitality – IPP
Certificate IV in Commercial CookeryAdvanced Diploma of Events
Certificate IV in PatisserieBachelor of Tourism & Hospitality Management
Certificate IV in Advanced BakingBachelor of Culinary Management
Certificate IV in HospitalityLớp 12  

Chứng chỉ Anh Ngữ

 • Cho các khóa Certificate, Diploma, Advanced Diploma:
  • IELTS 5.5, TOEFL 523, TOEFL iBT 69, TOEFL cBT 193, TOEIC 650
 • Cho các khóa Bachelor:
  • IELTS 6.0, TOEFL 550, TOEFL iBT 79, TOEFL cBT 213, TOEIC 700


 

Share In
Các tin liên quan