California State University, San Marcos

California State University, San Marcos là trường đại học công nằm ở trung tâm của vùng ven biển miền Nam California – San Marcos, quận San Diego, California. Được thành lập vào năm 1989, California State University, San Marcos là một khuôn viên trong hệ thống trường đại học tiểu bang California – California State University. Trường cung cấp chương trình học của hơn 62 bằng cử nhân, 15 bằng thạc sỹ, và nhiều chương trình học khác với hệ thống giảng dạy hiện đại và đội ngủ giảng viên giàu kinh nghiệm.


Tên trường: California State University, San Marcos
Loại: Trường Đại Học Công Lập
Địa chỉ: San Marcos – San Diego county – California

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU ESL

Californiate State University, San Marcos đã lập một Viện Văn Hóa và Ngôn ngữ Hoa Kỳ - American Language and Culture Institue (ALCI) nhằm giúp các du học sinh nâng cao trình độ Anh Ngữ, đáp ứng điều kiện đầu vào của trường, tăng cường khả năng giao tiếp, học tập và sinh sống tại trường. Các khóa học tại trường khai giảng vào tháng 1, tháng 3, tháng 6, tháng 10 hàng năm.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH BẬC ĐẠI HỌC:

1.    Anthropology
2.    Applied Physics
3.    Biochemistry
4.    Biological Sciences
5.    Biotechnology
6.    Business Administration
7.    Chemistry
8.    Communication
9.    Computer Science
10.    Criminology & Justice Studies
11.    Economics
12.    Human Development
13.    Kinesiology
14.    Liberal Studies
15.    Literature and Writing Studies
16.    Mass Media
17.    Mathematics
18.    Nursing
19.    Political Science
20.    Psychology
21.    Social Sciences
22.    Sociology
23.    Visual and Performing Arts
24.    ….

BẬC CAO HỌC:

1.    Biological Science
2.    Biotechnology
3.    Master in Business Administration
4.    Computer Science
5.    Education
6.    Education Leadership
7.    History
8.    Literature and Writing
9.    Mathematics
10.    Nursing
11.    Psychology
12.    Social Work
13.    Sociological Practice
14.    Spanish
15.    Speech-Language Pathology

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

2 kỳ: Mùa Xuân (Tháng 1), Mùa Thu (Tháng 8)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC:

BẬC ĐẠI HỌC:
Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL 500, TOEFL cBT 173, TOEFL iBT 61, IELTS 5.5

BẬC CAO HỌC:
Chứng chỉ Anh Ngữ: TOELF 550, TOEFL iBT 213, TOEFL iBT 80, IELTS 6.0

HỌC PHÍ:

UNDERGRADUATE
Tuition $8,928
State and Campus $7,164
Books and Supplies $1,746
Room and Board $12,855
Health Insurance $1,112
Transportation $865
Personal Expenses $1,365
Total $34,035
SPECIAL ACCERELATED MBA PROGRAM
Tuition and Fees $27,531
Room and Board $16,752
Living Expenses $6,699
Total $50,982

 

Share In
Các tin liên quan