Maranatha High School

Maranatha High School là trường trung học tư thục dành riêng cho các học sinh Thiên Chúa Giáo. Trường được thành lập vào năm 1965 tại Pasadena, California. Với trang thiết bị dạy và học hiện đại và chương trình ở trọ tại nhà dân bản xứ, trường giảng dạy từ lớp 9 đến lớp 12 cùng những khóa học chuyên sâu dành cho các học sinh mong muốn theo đuổi trình độ học vấn cao hơn.


Tên trường: Maranatha High School
Loại trường: Trung Học Dân Lập
Địa chỉ: Pasadena city – Los Angeles county – California
Giáo dục: Lớp 9 đến Lớp 12

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU:

Trường Trung Học Tư Thục Maranatha không có chương trình Anh Ngữ Chuyên Sâu, nhưng thiết kế một khóa học phát triển Anh Ngữ để hỗ trợ cho việc học và sinh hoạt tại trường.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH:

Trường giảng dạy từ lớp 9 đến lớp 12

HỌC PHÍ và CÁC KHOẢN PHÍ:

  • Phí xin trường: $200
  • Học phí cho học sinh nước ngoài năm học 2014 - 2015 $29,000
  • Phí homestay cho 10 tháng (tháng 8 2014 - tháng 5 2015) $14,500
Share In
Các tin liên quan