UC Irvine Extension

UC Irvine Extension là một trong hệ thống trường đại học UC tại Irvine, California. Theo khảo sát các trường đại học hàng năm của tờ U.S News & World Report, UC Irvine được xếp vào một trong 50 trường đại học hàng đầu quốc gia, xếp thứ 10 trong các trường đại học cộng đồng. Trường cung cấp hơn 60 chương trình nghiên cứu chuyên ngành tại khuôn viên trường và trực tuyến.


Tên trường:UC Irvene Extension
Loại: Trường Nghề
Địa chỉ: Irvene – Orange county – California

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

Trường UC Irvine Extension cung cấp những khóa học Anh Ngữ cho các sinh viên mong  muốn nâng cao trình độ Anh Ngữ của bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, học tập và làm việc tại trường.
Có các khóa học:

  • 10 Tuần Anh Ngữ Chuyên Sâu (Intensive ESL)
  • 4 / 8 / 12 tuần Tiếng Anh trong Kinh Doanh (Business English)
  • 4 – 8 – 12 tuần Giao tiếp và Van Hóa (Conversation & Culture)
  • Những khóa học Tiếng Anh trong Kinh Doanh trực tuyến (Online Business English Courses)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH:

Accelerated Certificate Program (ACPs)

1.    Business Administration
2.    International Business Operation & Management
3.    International Finance
4.    International Business Law
5.    Global Human Resources Management
6.    Marketing
7.    Media & Global Communications
8.    International Tourism & Hotel Management
9.    Project Management
10.  Communications & Embedded Systems Design Engineering
11.  Teaching English as a Foreign Language

University Preparation Programs for Internationals

1.    International Undergraduate Preparation Program (IUPP)
2.    International Graduate Studies Preparation Program (IGSPP)

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

4 kỳ: Mùa Xuân (Tháng 3), Mùa Hè (Tháng 6), Mùa Thu (Tháng 9), Mùa Đông (Tháng 1)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC:

Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL 550, TOEFL iBT 80, IELTS 7 

HỌC PHÍ: 

Application Fee $150
Course Tuition/all components described under Support Services $32,500
Housing Placement Fee $150
Student Services Fee $525
Health Insurance $1,410
Total $34,735

 

Share In
Các tin liên quan