Sonrise Christian School

Sonrise Christian School được thành lập vào năm 1969, tại Covina, California. Với hai khuôn viên trường và những trang thiết bị dạy học hiện đại, Trường Tư thục Sonrise đã thiết lập một môi trường học tập an toàn, đảm bảo giúp học sinh tự khám phá tiềm năng của bản thân, phát triển tính cách.


Tên trường: Sonrise Christian School
Loại trường: Trung Học Dân Lập
Địa chỉ: Covina – Los Angeles county – California
Giáo dục: Từ mẫu giáo đến lớp 8

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH THỨC:

Trường Tư Thục Thiên Chúa Giáo Sonrise giảng dạy các lớp từ mẫu giáo đến cấp lớp 8.

HỌC PHÍ:

Tuition Laptop Learning
4th - 5th Grade$10,450 Insurance Fee$70
6th - 8th Grade$10,650 New Laptop$1,500
Campus and Tours
4th Grade - California History Tour$500
5th Grade - Museum and Revolutionary War Tour$150
6th Grade - Palorma Trip$200
7th Grade - Oceanography$500
8th Grade - Walkabout (Sequoia National Forest)$500
8th Grade - East Coast Tour$2,700 

Share In
Các tin liên quan