Santa Barbara City College

Santa Barbara City College là trường cao đẳng cộng đồng tại thành phố Santa Barbara, California. Được thành lập vào năm 1909, Santa Barbara City College được biết đến là trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu của Hoa Kỳ. Trường có nhiều chương trình cấp chứng chỉ và bằng cao đẵng, cũng như những chương trình liên kết chuyển tiếp vào các trường đại học 4 năm.


Tên trường: Santa Barbara City College
Loại: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng
Địa chỉ: Santa Barbara – Santa Barbara county – California

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU ELSP:

Santa Barbara City College thiết kế một chương trình học Anh Ngữ - English Language Studies Program nhằm giúp các học sinh có thể năng cao trình độ Anh Ngữ của bản thân. Chương trình có 5 cấp độ, mỗi cấp độ tập trung vào 3 phần cốt lõi: Đọc, Viết và Ngữ Pháp.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH:

1.    Administration of Justice
2.    Art
3.    Biological Science
4.    Business
5.    Chemistry
6.    Communication
7.    Film & Television
8.    Computer Information System
9.    Computer Network Engineering
10.  Computer Science
11.  Drafting /CAD
12.  Early Childhood Education
13.  Economics
14.  Engineering
15.  Environmental Horticulture
16.  Theatre Arts
17.    Global Studies
18.    Geography
19.    Graphic Design & Photography
20.    Interior Design
21.    Jouralism
22.    Liberal Studies
23.    Marine Diving Technology
24.    Mathematics
25.    Multimedia Arts & Technology
26.    Music
27.    Philosophy
28.    Psychology
29.    School Culinary Arts & Hotel Mangement
30.    Computer Application & Office Management
31.    …

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

2 kỳ: Mùa Xuân (Tháng 1), Mùa Thu (Tháng 8)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC:

  • GPA: 2.5
  • Trường không đòi hỏi bằng TOEFL hay IELTS. Mọi du học sinh sẽ được làm bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh khi đến nhập học tại trường, dựa trên kết quả của bài kiểm tra, du học sinh sẽ được xếp vào lớp học phù hợp với khả năng.

HỌC PHÍ:

Academic Year (Fall and Spring Semesters) Tuition for 24 units @$271 per course unit
Fall Semester - 12 units$3,252
Spring Semester - 12 units$3,252
Mandatory Orientation Fee (first semester only)$55
Mandatory Health Fee$36
Mandatory Transportation Fee$60
Mandatory Medical Insurance$1,200
Books and Supplies$800
Shared bedroom ($800 per month @ 9 months)$7,200
Food + personal expenses ($900 per month @ 9 months)$8,100
Academic Year Total$23,955

 

Share In
Các tin liên quan