Glendale Community College

Glendale Community College là trường cao đẳng cộng đồng tại Glendale City, California. Đến với trường cao đẳng Glendale, các du học sinh đến từ các quốc gia trên thế giới được hỗ trợ, giúp đỡ cơ hội để thực hiện những mục tiêu về nghề nghiệp hoặc về học vấn của bản thân.


Glendale Community College là một trong những trường có tỷ lệ sinh viên chuyển tiếp cao nhất trong hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng bang California. Hiện nay, trường có tổng số sinh viên là 15.000, trong đó có đến 500 sinh viên quốc tế từ 50 quốc gia. Trường có Văn phòng Chương trình Sinh viên Quốc tế cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầy đủ, dịch vụ tư vấn và chính sách tuyển sinh linh hoạt.

Tên trường: Glendale Community College
Loại: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng
Địa chỉ: Glendale – Los Angeles county – California

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU ESL:

Glendale College có chương trình giảng dạy Anh Ngữ Chuyên Sâu ESL trong suốt 2 kỳ mùa Xuân và Mùa Thu nhằm nâng cao trình độ Anh Ngữ của du học sinh trong việc học tập và sinh hoạt tại trường.
Ngoài ra, các du học sinh còn có thể lựa chọn những khóa học Anh ngữ ESL tại các trung tâm Anh Ngữ có liên kết với trường.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH:

1.    Accounting
2.    Anthropology
3.    Architectural Drafting and Design
4.    Art
5.    Art and Humanities
6.    Aviation and Transportation
7.    Business Administration
8.    Child Development
9.    Computer Application/ Business Office Technologies (CABOT)
10.   Culinary, Nutrition, and Hospitality Management Program
11.   Machine and Manufacturing Technology
12.   Medical Administrative Services
13.   Nursing
14.   Television Production

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

2 kỳ: Mùa Xuân (Tháng 2), Mùa Thu (Tháng 8)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC:

Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL iBT 45, IELTS 4.5

HỌC PHÍ:

Non-resident Tuition $187 per unit (based on 12 units per semester x 2) $4,488
Enrollment Fee $46 per unit (based on 12 units per semester x 2) $1,104
Capital Outlay Fee $8 per unit/per semester x 2 $192
Health Services Fee $18 per semester x 2 $36
Student Services Fee $12.50 per semester x 2 $25
Student Activity Fee $25 per semester x 2 $50
Student I.D. Card $10 for the Academic Year $10
Total for Tuition/Fees (only) $5,905
Estimated Books and Supplies (two semesters) $850
Health Insurance Coverage (GCC group plan; Mandatory for 12 months) $1,188
Estimated Off-Campus Living Expenses (10 months) $11,500

 

Share In
Các tin liên quan