Visa định cư Úc theo diện chăm sóc người thân (Carer Visa 116)

Loại visa này dành cho đương đơn đến Úc chăm sóc người thân HOẶC trợ giúp người thân chăm sóc thành viên gia đình của họ có tình trạng sức khẻo cần chăm sóc lâu dài hoặc vĩnh viễn.

Thời gian chờ đợi lên đến 5 năm cho visa này.


Điều kiện cơ bản:

- Đương đơn phải có người thân hoặc thành viên gia đình của người thân đang sống ở Úc cần người chăm sóc.

- Người cần chăm sóc phải có giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe được đánh giá bởi cơ quan đánh giá sức khỏe do chính phủ chỉ định. Và người này không nhận được sự chăm sóc nào khác. 

- Phải đủ điều kiện về sức khỏe

Ghi chú: thành viên gia đình ở đây được hiểu là vợ/chồng, con cái còn phụ thuộc hoặc những người thân cùng sống chung mái nhà chưa kết hôn, ly dị hoặc bị góa.

- Ngoài ra, các đương đơn đi cùng cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa. Các đương đơn đi cùng bao gồm:

  • Hôn phối (vợ/chồng hoặc người sống chung kẻ cả cùng giới tính)
  • Những người con lệ thuộc
    • Dưới 18 tuổi
    • 18 hoặc hơn 18 tuổi  thì phải lệ thuộc hoàn toàn vào sự nuôi dưỡng của đương đơn chính
    • Không giới hạn độ tuổi nếu mất khả năng làm việc do bệnh tâm thần hoặc khuyết tật
  • Người con đã kết hôn, đính hôn hoặc sống chung không được xem là con lệ thuộc bất chấp độ tuổi
  • Các người thân lệ thuộc phải độc thân, sống chung và hoàn toàn lệ thuộc vào người đương đơn chính

Sau khi được chấp thuận, đương đơn và những người đi cùng được cấp visa thường trú vĩnh viễn.

Là thường trú nhân, quý vị có quyền sống, làm việc và học tập ở Úc vô thời hạn.

Quý vị được hưởng những phúc lợi về y tế medicare (ngay lập tức), an sinh xã hội (phải chờ một thời gian), nhập quốc tịch Úc (phải hội đủ một số điều kiện về thời gian thường trú).

Đặc biệt: với loại visa này, quý vị được chính phủ trả lương ngay khi quý vị bắt đầu việc chăm sóc cho người thân của quý vị.


Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan