Yêu cầu mới cho người bảo lãnh thuộc diện thị thực hôn nhân hoặc hôn thê/ hôn phu

Bộ Di Trú thực sự xem xét rất nghiêm túc tính an toàn và an ninh của các đương đơn. Để giúp đương đơn được an toàn, Bộ Di Trú đã ra quyết định về các yêu cầu mới cho người bảo lãnh thuộc diện thị thực hôn nhân hoặc hôn thê/hôn phu. Từ ngày 18/11/2016, người bảo lãnh của các diện thị thực trên cần phải:


 • cung cấp lý lịch tư pháp của Úc và nước ngoài khi có yêu cầu
 • cho phép Bộ Di Trú tiết lộ những bản án về các tội phạm liên quan cho các đương đơn
Nếu người bảo lãnh không chấp nhận cam kết này, hồ sơ xin thị thực sẽ bị từ chối. Bộ Di Trú cũng có thể từ chối hồ sơ xin thị thực nếu người bảo lãnh không cung cấp lý lịch tư pháp (Police Check) trong thời gian hợp lý. Người bảo lãnh có thể đăng ký xin lý lịch tư pháp (Police Check) theo các mẫu đơn có sẵn từ Cảnh sát Liên bang Úc.

Một tội vi phạm có liên quan là một hành vi phạm tội chống lại pháp luật, hoặc là ở Úc hay ở nước ngoài, liên quan đến:
 • bạo lực, kể cả giết người, hành hung, tấn công tình dục và đe dọa bạo lực
 • quấy rối, lạm dụng tình dục, đe dọa hoặc rình rập
 • vi phạm lệnh bắt giữ do bạo lực, hoặc lệnh tương tự
 • súng hay vũ khí nguy hiểm khác
 • buôn người
 • buôn người, nô lệ hay nô lệ như thế nào (bao gồm cả hôn nhân ép buộc), bắt cóc hay giam giữ trái pháp luật
 • cố gắng để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội trên
 • giúp đỡ, tiếp tay, tư vấn hoặc dụ dỗ những hành vi phạm tội như vậy.
Không bao gồm tiền án về các tội phạm có liên quan đã được hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa hoặc ân xá.

Bộ Di Trú sẽ không từ chối đơn xin thị thực nếu người bảo lãnh có tiền án về hành vi phạm tội có liên quan nhưng không có hồ sơ hình sự nghiêm trọng. Bộ Di Trú sẽ, tuy nhiên, tiết lộ tiền án phạm tội có liên quan cho các đương đơn để giúp họ đưa ra một quyết định về việc tiếp tục đơn xin thị thực của họ hay không.

Người bảo lãnh được xem là có hồ sơ hình sự nghiêm trọng nếu họ đã bị kết án:
 • tử hình
 • tù chung thân
 • thời hạn phạt tù từ 12 tháng trở lên
 • Từ 2 lần bị tù ngục trở lên, mà tổng của thời gian bị tù là 12 tháng hoặc hơn.
 • Nếu người bảo lãnh có tiền án về tội vi phạm có liên quan và có tiền án về phạm tội nghiêm trọng, Bộ Di Trú phải từ chối cấp thị thực trừ khi Bộ Di Trú đánh giá rằng có lý do hợp lý để cấp thị thực. Khi thực hiện việc đánh giá này, Bộ Di Trú sẽ xem xét tất cả các tình tiết của hồ sơ. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:
 • khoảng thời gian kể từ khi người bảo lãnh hoàn thành các bản án của hành vi phạm tội có liên quan
 • những lợi ích tốt nhất của những đứa con của người bảo lãnh hoặc đương đơn
 • thời gian của mối quan hệ giữa người bảo lãnh và đương đơn.
Nếu Bộ Di Trú từ chối đơn xin thị thực, phí xin thị thực sẽ không được hoàn trả.

Bộ Di Trú mong bạn xem xét cẩn thận những ảnh hưởng, nếu có, từ những thay đổi này trước khi bạn nộp đơn.

Những thay đổi này không ảnh hưởng đến đơn xin thị thực nộp trước ngày 18/11/2016, thậm chí nếu người bảo lãnh của bạn nộp hồ sơ bảo lãnh của họ vào hoặc sau ngày 18 tháng 11. Nếu bạn đã có thị thực (tạm thời) hôn nhân (Diện 309) hoặc (Diện 820) vào ngày 18/11/2016 và đang chờ đợi một quyết định về thị thực hôn nhân (Định cư) (Diện 100) hoặc (Diện 801), những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bạn.
 
 
Share In
Các tin liên quan