Visa định cư Úc theo diện người thân phụ thuộc tuổi già (Aged Dependent Relative Visa 114)

Ngày 02/06/2014 Bộ Di Trú Úc công bố ngưng tiếp nhận vĩnh viễn cho loại visa này.

Loại visa này dành cho đương đơn tuổi già phụ thuộc hoàn toàn vào người thân ở Úc.Điều kiện cơ bản:

- Đương đơn nam phải trên 65 tuổi. Đương đơn nữ phải từ 60-65 tuổi (tùy theo năm sinh)

- Hầu như hoàn toàn sống phụ thuộc tài chính vào người thân ở Úc trong thời gian ít nhất 3 năm

- Độc thân

Ngoài ra, các đương đơn đi cùng cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa.

Ghi chú: thành viên gia đình (con dưới 18 tuổi hoặc người trưởng thành phụ thuộc) của đương đơn được đi cùng với đương đơn.

Sau khi được chấp thuận, đương đơn và những người đi cùng được cấp visa thường trú vĩnh viễn.

Là thường trú nhân, quý vị có quyền sống, làm việc và học tập ở Úc vô thời hạn.

Quý vị được hưởng những phúc lợi về y tế medicare (ngay lập tức), an sinh xã hội (phải chờ một thời gian), nhập quốc tịch Úc (phải hội đủ một số điều kiện về thời gian thường trú).

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những điều cố vấn tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ lấy.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được cố vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan